Päivitetty 29.8.2020

Vorssan Likka Oy:n yhteystietorekisterijärjestelmän tietosuojaseloste

Rekisterin nimi

Vorssan Likka Oy:n yhteystietorekisteri

Rekisterin pitäjä

Vorssan Likka Oy (y-tunnus 3148112-6) Hämeentie 41 B, 30100 Forssa

www.vorssanlikka.fi

Yhteyshenkilö

Laura Mäntyvaara

Puh. 045 3150630

info@vorssanlikka.fi

Miksi keräämme tietoja ja mihin käytämme niitä?

Rekisteriä pidetään Vorssan Likan työntekijöistä, asiakkaista, yhteistyökumppaneista sekä henkilöistä jotka ovat ilmoittaneet haluavansa postituslistallemme. Rekisteriä käytetään tiedottamiseen, markkinointiin ja yhteydenpitoon. Henkilötietojen antaminen ja käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

Rekisterin sisältämä tieto

Rekisteri koostuu seuraavista tiedoista: Yksityisasiakkaat: – etu- ja sukunimet – puhelinnumero – sähköpostiosoite – asiakkaan itsensä antamat lisätiedot – asiakashistoria, lokitiedot – mahdolliset postituskiellot. Yritys-/yhdistysasiakkaat: – yrityksen nimi ja muut yhteystiedot – yhteyshenkilön tiedot – yrityksen itsensä antamat lisätiedot – asiakashistoria, lokitiedot – mahdolliset postituskiellot.

Mistä tieto saadaan?

Tiedot saadaan suoraan yksityisiltä henkilöiltä tai yrityksiltä ja yhteisöiltä.

Kuka käsittelee tietoja?

Rekisteritietoihin pääsee rekisterinpitäjän, eli Vorssan Likka Oy:n henkilöstö.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen tai teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tällöin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia. Tällaisissa tapauksissa riittävästi tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan EU-U.S. – Privacy Shield – järjestelyllä, tai sopimusteitse.

Tietoja voidaan luovuttaa väliaikaisesti kolmannen osapuolen käyttöön markkinointia varten. Esim. mainostoimiston toteuttamaan kampanjaan. Yhteystiedot talletetaan tietojärjestelmään, jossa niitä säilytetään toiminnan kannalta tarpeellisen ajan. Tietoja ei erikseen arkistoida.

Rekisteröidyn oikeudet

  • saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
  • saada pääsy tietoihin (oikeus tarkastaa rekisterin sisältämät henkilötiedot)
  • oikaista tietoja
  • poistaa tiedot (tulla unohdetuksi)
  • rajoittaa tietojen käsittelyä
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • vastustaa tietojen käsittelyä
  • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta
  • rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn

Kun haluat käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä, sinun tulee lähettää kirjallinen pyyntö yhteyshenkilölle (info@vorssanlikka.fi).

Mikäli koet, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä, sinulla on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle (http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html).

Rekisterin suojaaminen

Rekisteriin pääseminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnus annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla poistetaan käyttäjätunnus.

Järjestelmä toimii Vorssan Likka Oy:n palveluntarjoajan palvelimilla, joihin on pääsy ainoastaan teknisellä ylläpitohenkilöstöllä. Palvelimet sijaitsevat EU / ETA alueella, vartioidussa ja palosuojatussa palvelintilassa.

Henkilörekisterin ja rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen

Yhteystiedot talletetaan tietojärjestelmään, jossa niitä säilytetään toiminnan kannalta tarpeellisen ajan. Tietoja ei erikseen arkistoida.